naar inhoud

Nieuwsbrief ‘Werken Oostveld, Pluime, Zeldonk’ – update 18 december 2019

Hier volgt wat info over de stand van zaken van de rioleringswerken.

Zeldonkstraat

De Zeldonkstraat werd ondertussen voorzien van de toplaag asfalt. De aannemer moet enkel nog werken aan de bermen en opritten. Hij werkt deze voor het Kerstverlof zo ver mogelijk af. De resterende opritten zullen na het verlof van de aannemer aangelegd worden. Waar nog geen definitieve oprit kan aangelegd worden, komt er tijdens het verlof steenslag.


Bewoners van de Zeldonkstraat mogen vanaf 23 december hun afval terug voor hun woning plaatsen voor ophaling.

Nieuwenhovenstraat

Ook in de Nieuwenhovenstraat werd de toplaag asfalt aangebracht. Hier moet nog gewerkt worden in de bermen (persleiding en pompunits) en aan de opritten. Dit zal vermoedelijk begin volgend jaar volledig afgewerkt zijn.


Bewoners van de Nieuwenhovenstraat mogen hun afval van nu terug voor hun woning plaatsen.

Bruinbergstraat, ter hoogte van de Tinhoutstraat

De aannemer wou deze weg tegen het kerstverlof voorzien van een laag asfalt, maar de proeven op de fundering voldeden niet wegens te nat. Daardoor kan er deze week geen asfalt gegoten worden. De weg zal dus tijdens het verlof in steenslag blijven liggen. Wel zorgt de aannemer ervoor dat de bermen aangevuld worden met steenslag zodat iedereen op zijn oprit kan met zijn voertuig.

Na het verlof zal de aangelegde fundering terug weggenomen worden en wordt er een nieuwe droge fundering geplaatst. Als de temperaturen het toelaten kunnen we vanaf 21 januari een nieuwe poging doen om asfalt aan te leggen. Vanaf die datum wordt de asfaltcentrale terug opgestart en kan er geasfalteerd worden.

Kruispunt Tinhoutstraat met de Knesselarestraat

De start van de werken in de Tinhoutstraat, inclusief het kruispunt met de Knesselarestraat, is afhankelijk van de werken in de Bruinbergstraat. Want als de Tinhoutstraat afgesloten is door de werken loopt de wegomlegging via de Bruinbergstraat. Doordat de asfalt deze week niet geplaatst kan worden in de Bruinbergstraat hebben we enkele last minute aanpassingen aan de planning doorgevoerd.

Vanaf 6 januari zullen er in de bermen van de Knesselarestraat voorbereidende werken uitgevoerd worden. Hierbij blijft de weg volledig in gebruik. Tegelijk zullen Proximus en Telenet aanpassingen uitvoeren aan hun leidingen in de Tinhoutstraat, ter hoogte van de Knesselarestraat. Hiervoor zullen ze een tweetal dagen de berm innemen.

Vanaf 13 januari wordt er gewerkt in de Knesselarestraat waarbij één rijhelft ingenomen wordt. Er zullen verkeerslichten staan. Het kruispunt Tinhoutstraat-Knesselarestraat blijft open voor het verkeer.

Vanaf 27 januari wordt er gewerkt op het kruispunt Knesselarestraat - Tinhoutstraat waarbij er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zal zijn in de Knesselarestraat. Je zal de Tinhoutstraat ook niet in of uit kunnen rijden ter hoogte van de Knesselarestraat. De verbinding Schipperstraat naar de Knesselarestraat (richting Knesselare) blijft wel mogelijk, met verkeerslichten. De planning van de werken op het kruispunt zijn onder voorbehoud dat de Bruinbergstraat dan geasfalteerd is.

Aansluitend zullen de rioleringswerken verder opschuiven naar de Tinhoutstraat zelf.

Blind Ezelstraat

De werken in de Blind Ezelstraat starten vanaf 13 januari. De bewoners krijgen van de aannemer een bericht in de bus wanneer ze precies hinder van de werken kunnen ondervinden.

Afvalophaling

De ophaalwagen van IVBO kan niet overal tot aan de werfzone komen. Daarom zijn er enkele ophaalpunten voorzien tot waar de ophaalwagen wel kan komen. Deze zijn ter plaatse aangeduid met een bord. Je vindt deze vanaf 23 december nog op volgende locaties:

  • Bruinbergstraat ter hoogte van de Tinhoutstraat
  • Bruinbergstraat ter hoogte van de Nieuwenhovenstraat

Woon je tussen de werkzone en één van boven vermelde ophaalpunten dan vragen we om je afval naar het ophaalpunt te brengen. Dit kan vanaf 18.00 u de avond voor de ophaling tot 7.00 u ’s morgens de dag van de ophaling. Door deze aanpassingen is het mogelijk dat het uur van ophaling anders is dan voor de werken. Hou dus zeker rekening met de vermelde uren van aanbieden.

Help elkaar. Is het voor je buur moeilijk om de afvalzak naar een ophaalpunt te brengen, dan zal je buur je dankbaar zijn als je zijn/haar afvalzak meeneemt.

Laatste stand van zaken over de werken?

We streven ernaar om de planning zo correct mogelijk te volgen. Maar hou er rekening mee dat de planning van de werken kan wijzigen door onvoorziene (weers)omstandigheden.

Voor een correcte stand van zaken:

Meer info

Heb je vragen over de uitvoering van dit project, dan kan je terecht bij:

  • Het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 (elke werkdag tussen 8.00 en 19.00 u) of via contact@aquafin.be.
  • De dienst infrastructuur op het nummer 050 28 90 81 (tussen 8.00 en 16.30 u) of via infrastructuur@beernem.be.
  • Bij noodgevallen kan je buiten de werkuren en in het weekend bellen naar het gratis noodnummer: 0800 16 603.
op woensdag 18 december 2019
Nieuwsoverzicht