naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Van adviesraden naar kernraden - Deel uitmaken van kernraad 2020?

We geloven in de talenten van onze inwoners en in het belang van inspraak in het beleid. Heb je interesse om deel te nemen aan 1 of meerdere kernraden? Heb je het talent om het bestuur te adviseren? Maak je dan zo snel mogelijk bekend via www.beernem.be/kernraad 2020.

Hervorming adviesraden

We hebben de adviesraden, zoals die nu bestaan, in vraag gesteld. Hoe kunnen we de input van adviesraden, raden die advies geven aan het bestuur, nog meer tot z’n recht laten komen?

We hebben deze denkoefening gedaan, samen met onze adviesraden, onder begeleiding van !DROPS.  De werking, de rol en de samenstelling van de adviesraad kwamen ter sprake.

Wat was het resultaat van deze oefening?

 1. De focus van een adviesraad moet (opnieuw) liggen op het geven van advies aan het bestuur.
 2. Een meer efficiënte structuur van adviesraden, met tijdelijke werkgroepen die specifieke doelen behandelen.
 3. Betere interne en externe communicatie:
  • Beter wisselwerking tussen adviesraden en beleid
  • Bekendheid van de adviesraden vergroten

Kernraad 2020!

Op naar een andere, meer efficiënte structuur, waar de nadruk opnieuw ligt op het geven van advies aan het bestuur. Het is bovendien belangrijk om de kwaliteit van deze raden te bewaren. Dit kan door te werken met een kleinere, vaste kern.

Daarom spreken we voortaan van ‘kernraden’. De kernraad, die bestaat uit 6 à 12 personen, is verantwoordelijk voor het schrijven van adviezen.

Er zijn kernraden rond volgende thema’s:

 • Cultuur en Erfgoed
 • Jeugd
 • Sport en Beweging
 • Milieu en Natuur
 • Lokale economie
 • Landbouw
 • Ontwikkelingssamenwerking en Lokale Solidariteit
 • Welzijn
 • Senioren
 • Personen met een beperking

Rond deze kernraad kunnen er zich, naargelang de noden, 1 of meerdere (tijdelijke) werkgroepen ontwikkelen. Een werkgroep komt samen rond een bepaald doel of project onder begeleiding van iemand van de kernraad.

Deel uitmaken van kernraad 2020?

Beschik je over het talent om adviezen te schrijven? Ben je bereid om daarnaast een werkgroep te begeleiden? En heb je interesse in 1 of meerdere thema’s?

Maak je dan bekend via www.beernem.be/kernraad2020 en laat ons weten waarom je graag zou deel uitmaken van 1 (of meerdere) kernraden. Dit kan tot 28 februari. Begin maart stellen we de kernraden samen.

We vragen een engagement van 3 jaar. De kernraad komt minstens 4 keer per jaar samen.

Werkgroepen

We maken de (tijdelijke) werkgroepen rond een bepaald doel of project bekend via Open blad en/of sociale media. Zo heeft iedereen de kans om deel te nemen.

Meer info

Bij de dienst Communicatie, communicatie@beernem.be, 050 28 90 71

op maandag 20 januari 2020
Nieuwsoverzicht