Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Provincie voert herstelwerken uit aan het fietspad in Bulskampveld

De Provincie geeft de halfverharding van een deel van het fietspad in het domein een grondige onderhoudsbeurt. De verharding krijgt een nieuwe bovenlaag om meer fietscomfort te garanderen. Gedurende de werken zal dit minder goed berijdbaar zijn en na afwerking zal het fietspad tijdelijk volledig afgesloten worden voor wandelaars en fietsers, zodat de nieuwe verharding tijd krijgt om uit te harden.

De werken zullen in de tweede helft van november worden uitgevoerd. De precieze uitvoeringstermijn hangt af van de weersomstandigheden. Er wordt verwacht dat het fietspad opnieuw opengesteld wordt vanaf begin december 2019.

Op de foto zie je de mogelijke alternatieve routes die je kan gebruiken als alternatief voor de spoorwegbedding.

Meer info

Provincie West-Vlaanderen
Groendienst
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
050 40 32 29
tom.devisschere@west-vlaanderen.be

op donderdag 21 november 2019
Nieuwsoverzicht