Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Participatietraject Beernem 2.0

We hebben de inwoners betrokken bij de opmaak van het meerjarenplan door middel van een participatietraject onder begeleiding van !DROPS. 13 inwoners zijn vijf woensdagavonden samen gekomen om beregoede ideeën uit te werken voor de toekomst van Beernem. Daarna mochten alle Beernemnaars, via een online enquête stemmen op die ideeën.

Via een oproep die verschenen is in Open blad, sociale media en website gingen we op zoek naar inwoners met beregoede ideeën voor de toekomst van Beernem. Zo kwamen we uit op 13 inwoners die zich vijf woensdagavonden vrij wilden maken om na te denken over de toekomst van Beernem. De 13 inwoners kwamen uit verschillende deelgemeenten, hadden een verschillende achtergrond, variabele leeftijden, diverse loopbaan …

Tijdens de eerste vier sessies (15 mei 2019, 22 mei 2019, 29 mei 2019 en 5 juni 2019) creëerden ze, via een participatief innovatietraject (sociaal innovatieve methodologieën) haalbare ideeën. Ze werkten de beste ideeën verder uit. Tijdens de laatste sessie, op 12 juni 2019, stelden de deelnemers deze ideeën voor aan het college.

Daarna kregen alle Beernemnaars de mogelijkheid om feedback te geven op de ideeën ontwikkeld in dit participatietraject via een online enquête. Ze kregen hiervoor de tijd van 18 juni tot 31 juli 2019.

In totaal hebben 152 mensen de vragenlijst ingevuld.

Het idee ‘De fiets centraal’ kreeg het meeste stemmen. ‘De fiets centraal’ = Fietsen in Beernem moet aangenamer en veiliger! Dit kunnen we doen door de bestaande fietspaden goed te onderhouden, eventueel te verbreden waar kan, het beter aanduiden van bestaande fietsroutes en het (her)openen van bestaande 'kerkwegels'. De bedoeling is om de auto zoveel mogelijk te bannen.

‘Beernem 2.0 - Family Edition’ stond op een tweede plaats. ‘Beernem 2.0 - Family Edition’ = Speelpleinen, bossen, parken e.a. zijn toe aan opfrissing, vergroening en aanpassingen aan het doelpubliek. Geef elke doelgroep een plekje waar beweging, natuur en ontspanning centraal staan.

De overige ideeën waren 'Vrijwilligersplatform Vind Elkaar', Toegankelijke Sociaal Assistente, WTB Ondernemerscentrum en Coöperatie Duurzame Energie. 

op zondag 17 november 2019
Nieuwsoverzicht