naar inhoud

Nieuwsbrief ‘Werken Oostveld, Pluime, Zeldonk’ – update 1 oktober 2019

Hier volgt wat info over de stand van zaken van de rioleringswerken in de Zeldonkstraat, Nieuwenhovenstraat en de Bruinbergstraat.

Zeldonkstraat

De meeste werken vanaf de Knesselarestraat tot een stuk voor de Blind Ezelstraat zijn ondertussen uitgevoerd. In het aansluitend stuk richting Oedelemsteenweg is de riolering ondertussen ook aangelegd en is de aannemer bezig met het uitvoeren van de huisaansluitingen en plaatsen van de straatkolken. Hierna zal de fundering in dit stuk aangelegd worden. Vermoedelijk kan tegen eind oktober de onderlaag asfalt aangelegd worden. 

Nieuwenhovenstraat

In het middelste stuk van de nieuwenhovenstraat en ter hoogte van het kruispunt Nieuwenhovenstraat / Bruinbergstraat werkt de aannemer deze week en volgende week aan de fundering en de onderlaag asfalt.

Eens de onderlaag asfalt aangelegd is, wordt in het stuk vanaf huisnummer 10 tot aan de Bruinbergstraat een persleiding aangelegd in de berm. Het wegdek moet hiervoor niet uitgebroken worden.

Bruinbergstraat, ter hoogte van de Tinhoutstraat

Ten vroegste vanaf 7 oktober, na aanleg van de onderlaag asfalt in de Nieuwenhovenstraat, starten de rioleringswerken in de Bruinbergstraat. De aannemer start vanaf de Tinhoutstraat. De aannemer informeert de plaatselijke bewoners via een brief in de bus.

De voetbalterreinen zullen buiten de werkuren toegankelijk zijn voor voortuigen via de omleiding Knesselarestraat, Kloosterstraat, Prinsengoeddreef, Geuzestraat, Wolvestraat en zo naar de Bruinbergstraat. Voor de voetgangers wordt buiten de werkuren een zone vrijgehouden vanaf de Tinhoutstraat  tot aan de terreinen.

Afvalophaling

De ophaalwagen van IVBO kan niet overal tot aan de werfzone komen. Daarom zijn er enkele ophaalpunten voorzien tot waar de ophaalwagen wel kan komen. Deze zijn ter plaatse aangeduid met een bord. Je vindt ze op volgende locaties:

  • Blind Ezelstraat ter hoogte van de Zeldonkstraat
  • Zeldonkstraat ter hoogte van de Oedelemsteenweg
  • Knesselarestraat ter hoogte van de Zeldonkstraat
  • Knesselarestraat ter hoogte van de Nieuwenhovenstraat
  • Bruinbergstraat ter hoogte van de Tinhoutstraat
  • Bruinbergstraat ter hoogte van de Nieuwenhovenstraat

Woon je tussen de werkzone en één van boven vermelde ophaalpunten dan vragen we om je afval naar het ophaalpunt te brengen. Dit kan vanaf 18.00 u de avond voor de ophaling tot 7.00 u ’s morgens de dag van de ophaling. Door deze aanpassingen is het mogelijk dat het uur van ophaling anders is dan voor de werken. Hou dus zeker rekening met de vermelde uren van aanbieden.

Help elkaar. Is het voor je buur moeilijk om de afvalzak naar een ophaalpunt te brengen, dan zal je buur je dankbaar zijn als je zijn/haar afvalzak meeneemt.

Laatste stand van zaken over de werken?

We streven ernaar om de planning zo correct mogelijk te volgen. Maar hou er rekening mee dat de planning van de werken kan wijzigen door onvoorziene (weers)omstandigheden.

Voor een correcte stand van zaken:

Meer info

Heb je vragen over de uitvoering van dit project, dan kan je terecht bij:

  • Het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 (elke werkdag tussen 8.00 en 19.00 u) of via contact@aquafin.be.
  • De dienst infrastructuur op het nummer 050 28 90 81 (tussen 8.00 en 16.30 u) of via infrastructuur@beernem.be.
  • Bij noodgevallen kan je buiten de werkuren en in het weekend bellen naar het gratis noodnummer: 0800 16 603.
op dinsdag 01 oktober 2019
Nieuwsoverzicht