naar inhoud

Gemeenteraad en OCMW-raad reiken eretitels uit

Na het afsluiten van de vorige legislatuur komen een aantal voormalige mandatarissen in aanmerking voor een eretitel. Deze mandatarissen hebben ingestemd met het ontvangen van een ere-titel: Johan De Rycke, Carine Janssens, Albert Neyt, Danny Tant, Hilde Vandevyver, Dorine Geirnaert, Eddy Sypré en Luc Van Hoecke.

Ze hebben allen heel wat jaren in de Beernemse politiek achter de rug. De raad was dan ook verheugd om hen, uit erkentelijkheid, een ere-titel toe te kennen.

Johan De Rycke heeft de titel ‘ere-burgmeester’ verkregen van de Vlaamse regering. De titels ‘ere-schepen, ere-gemeenteraadslid en ere OCMW-raadslid worden toegekend door de gemeenteraad en de OCMW-raad.

 

Johan De Rycke Gemeenteraadslid: 1989-2018 (30 jaar)
Schepen: 1995-2006 (12 jaar)
Burgemeester: 2007-2018 (12 jaar)
Ere-burgemeester
Ere-schepen

Ere-gemeenteraadslid

Carine Janssens Gemeenteraadslid: 1995-2018 (24 jaar)
Schepen: 1995-2012 (18 jaar)
Ere-schepen

Ere-gemeenteraadslid

Albert Neyt Gemeenteraadslid: 1995-2018 (24 jaar) Ere-gemeenteraadslid
Danny Tant Gemeenteraadslid: 2001-2018 (18 jaar) Ere-gemeenteraadslid
Hilde Vandevyver Gemeenteraadslid: 1995-2000 (6 jaar)
OCMW-raadslid: 2001-2006 (6 jaar)
Gemeenteraadslid: 2007-2018 (12 jaar)
Ere-gemeenteraadslid
Dorine Geirnaert OCMW-raadslid: 2001-2012 (12 jaar))
Gemeenteraadslid : 2013-2018 (6 jaar)
Ere OCMW-raadslid
Eddy Sypré OCMW-raadslid: 1989-1994 (6 jaar) OCMW-raadslid: 1997-1998 (2 jaar)
OCMW-raadslid: 2003-2016 (12 jaar)
OCMW-voorzitter : 2003-2006 (4 jaar)
Ere OCMW-raadslid
Luc Van Hoecke OCMW-raadslid: 1995-2012 (18 jaar) Ere OCMW-raadslid

 

Meer info: dienst Secretarie, secretariaat@beernem.be, 050 28 91 45

op vrijdag 27 september 2019
Nieuwsoverzicht