SDG’s - Lokale schouders onder mondiale uitdagingen

In Beernem zijn de ramen van de gemeentelijke gebouwen opgefleurd met raamstickers van de 17 SDG’s. Zo laten we zien dat we de SDG’s steunen! De SDG’s zijn de 17 ‘Sustainable Development Goals’ of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn ontwikkeld door de Verenigde Naties om tegen 2030 van de wereld een eerlijke, gezonde en veilige plek te maken.

Om van de wereld een betere plek te maken in 2030, moeten deze doelen overal behaald worden, met de hulp van overheden, bedrijven, verenigingen, scholen én burgers. Ook als gemeente werken we dus aan deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Beernem = SDG-gemeente

Zo investeert Beernem al jaren in de zuivering van afvalwater, de zesde doelstelling ‘Schoon water en sanitair’. Dit zal de komende jaren niet anders zijn. Tegen midden 2020 zal het afvalwater van de inwoners van Oostveld en Zeldonk aangesloten zijn op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aalter-brug. De komende 6 jaar maken we ook werk van de zuivering van het afvalwater van de inwoners van de Scherpestraat, Beernemstraat, Akkerstraat, Beverhoutsveldstraat en omgeving.

Met de SDG’s wil men ook de klimaatsverandering aanpakken. Wist je al dat je in Beernem gebruik kan maken van twee elektrische deelwagens? De zonnepaneelinstallatie op het dak van de bibliotheek levert rechtstreeks stroom aan deze elektrische wagens. Voor € 250,00 ben je coöperant van CoopStroom en zo mede-eigenaar. Ook de medewerkers van het Beernem kunnen gebruik maken van deze elektrische wagens. Bovendien hebben we in Beernem 3 publieke laadpalen voor elektrische wagens, verspreid over de drie deelgemeenten. Deze acties komen tegemoet aan doelstellingen 7 ‘Betaalbare en duurzame energie’ en 11 ‘Duurzame steden en gemeenschappen’.

We hebben dit jaar nog het Charter ‘Gezonde Gemeente’ ondertekend wat volledig in de lijn ligt van de derde doelstelling ‘Goede gezondheid en welzijn’. Want we willen onze inwoners maximale kansen bieden op een goede gezondheid en levenskwaliteit.

We ondersteunen ook initiatieven voor mensen die minder kansen krijgen in het leven. Zo is er de Sociale Kruidenier, een buurtwinkel met een lage drempel voor mensen die het financieel moeilijk hebben. De Kapstok biedt dan weer een aanbod tweedehandskleding en speelgoed tegen lage prijzen. Zo werken we aan de eerste en  tweede doelstelling, nl. ‘Geen honger’ en ‘Geen armoede’.

En zo kunnen we nog een eindje doorgaan …

op vrijdag 11 oktober 2019
Nieuwsoverzicht