naar inhoud

SDG’s - Lokale schouders onder mondiale uitdagingen

SDG’s staan voor Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn ontwikkeld door de Verenigde Naties met de bedoeling om tegen 2030 van de wereld een eerlijke, gezonde en veilige plek te maken. Ook Beernem ondersteunt deze doelstellingen.

In 2015 staken de leiders van 193 landen, waaronder België, de koppen bij elkaar met als opzet een vervolg te ontwikkelen op de Milleniumdoelstellingen. Zo kwamen ze tot 17 concrete hoofddoelen en 169 subdoelstellingen. Deze doelen bieden een kader om tegen 2030 een einde te maken aan armoede, onrechtvaardigheid en ongelijkheid, maar ook om de klimaatsverandering aan te pakken.

Ook als gemeente werken we aan deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. We stellen er graag enkele aan je voor.

 

1. Beëindig armoede in al haar vormen

Vandaag leven veel mensen in de ontwikkelingslanden nog altijd met minder dan € 1,25 per dag. Ook bij ons in België blijft de strijd tegen armoede bovenaan de politieke agenda staan. Het doel van deze doelstelling is om de armoede op nationaal vlak te halveren tegen 2030.

We dragen concreet bij tot deze doelstelling door:

  • De jaarlijkse toelages voor projecten voor ontwikkelingshulp, waar inwoners uit Beernem aan meewerken
  • Stimuleren van participatie aan vrijetijdsactiviteiten
  • Aanbod van schuldhulpbegeleiding
  • Bemiddelen in toegang tot water en energie bij niet betaalde facturen
  • Garanderen van een kwaliteitsvolle ouderenzorg en hulp bij de aanvraag van pensioenen voor werknemers en zelfstandigen
  • Zorgen van voldoende opvang en doorgangwoningen om mensen in nood te ondersteunen en verder te helpen
  • Controle op de woningkwaliteit en begeleiding van mensen bij het aanvragen van de subsidies waarop ze recht hebben via de Woonwinkel
op woensdag 28 augustus 2019
Nieuwsoverzicht