naar inhoud

Nieuwsbrief ‘Werken Oostveld, Pluime, Zeldonk’ – update 17 juli 2019

Hier volgt wat info over de stand van zaken van de rioleringswerken in de Zeldonkstraat, Nieuwenhovenstraat en de Bruinbergstraat.

Zeldonkstraat

We hadden de Zeldonkstraat, vanaf de Knesselarestraat tot bijna aan de Blind Ezelstraat, graag in asfalt gehad tegen het bouwverlof. Dit is jammer genoeg niet gelukt. Op 5 augustus komt de aannemer terug uit verlof en zal hij verder werken aan de aanleg van boordstenen, greppels, funderingen, verhardingen… Vermoedelijk eind augustus zal de onderlaag asfalt kunnen geplaatst worden.

Vanaf de tweede helft augustus werkt de aannemer aan de aanleg van de riolering vanaf de Blind Ezelstraat richting Oedelemsteenweg.

 

Nieuwenhovenstraat en Bruinbergstraat

In de Nieuwenhovenstraat wordt de riolering stapsgewijs verder aangelegd vanaf de Knesselarestraat richting Bruinbergstraat. De aannemer zal vermoedelijk tot eind augustus nog bezig zijn met de aanleg van de gravitaire riolering ter hoogte van de reeds geplaatste beschermingswand. In het aansluitend stuk is er een riolering in de vorm van een persleiding voorzien. Deze zal voornamelijk in de wegberm geplaatst worden.

De nutsmaatschappijen hebben t.h.v. het kruispunt Nieuwenhovenstraat / Bruinbergstraat de nodige voorbereidende werken uitgevoerd.

Na het bouwverlof zal de aannemer in de Bruinbergstraat (kant Nieuwenhovenstraat) starten met de aanleg van de persleiding in de berm. Overdag kan er hinder zijn voor het verkeer. Na de werkuren zal je kunnen doorrijden. Na de aanleg in de Bruinbergstraat zal hetzelfde gebeuren in de berm van de Nieuwenhovenstraat in het stuk voorbij de Bruinbergstraat (richting Oude Bruggeweg).

 

Afvalophaling

De ophaalwagen van IVBO kan niet overal tot aan de werfzone komen. Daarom zijn er enkele ophaalpunten voorzien tot waar de ophaalwagen wel kan komen. Deze zijn ter plaatse aangeduid met een bord. Je vindt ze op volgende locaties:

  • Zeldonkstraat ter hoogte van het kruispunt met de Blind Ezelstraat.
  • Zeldonkstraat ter hoogte van de Oedelemsteenweg
  • Nieuwenhovenstraat ter hoogte van huisnummer 7
  • Knesselarestraat ter hoogte van de Zeldonkstraat
  • Knesselarestraat ter hoogte van de Nieuwenhovenstraat

Woon je tussen de werkzone en één van boven vermelde ophaalpunten dan vragen we om je afval naar het ophaalpunt te brengen. Dit kan vanaf 18.00 u de avond voor de ophaling tot 7.00 u ’s morgens de dag van de ophaling. Door deze aanpassingen is het mogelijk dat het uur van ophaling anders is dan voor de werken. Hou dus zeker rekening met de vermelde uren van aanbieden.

Help elkaar. Is het voor je buur moeilijk om de afvalzak naar een ophaalpunt te brengen, dan zal je buur je dankbaar zijn als je zijn/haar afvalzak meeneemt.

 

Laatste stand van zaken over de werken?

We streven ernaar om de planning zo correct mogelijk te volgen. Maar hou er rekening mee dat de planning van de werken kan wijzigen door onvoorziene (weers)omstandigheden.

 

Meer info

Heb je vragen over de uitvoering van dit project, dan kan je terecht bij:

  • Het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 (elke werkdag tussen 8.00 en 19.00 u) of via contact@aquafin.be.
  • De dienst infrastructuur op het nummer 050 28 90 81 (tussen 8.00 en 16.30 u) of via infrastructuur@beernem.be.
  • Bij noodgevallen kan je buiten de werkuren en in het weekend bellen naar het gratis noodnummer: 0800 16 603.
op woensdag 17 juli 2019
Nieuwsoverzicht