naar inhoud

Beernem 2.0

Tijdens het participatietraject Beernem 2.0 komen 14 mensen 5 keer bijeen om na te denken over de toekomst van Beernem. Tijdens de eerste labs maakten ze kennis met het bestuursakkoord en startten de brainstormsessies. Deze sessies vloeiden geleidelijk aan over in het bedenken en ontwerpen van concrete ideeën. In het laatste lab, op woensdag 12 juni, stelt de groep hun ideeën voor aan het college.

Ook de Beernemnaars die niet deelnemen aan de vijf labs, krijgen de kans om online feedback te geven op de uitgewerkte voorstellen. Vanaf 18 juni kan je hiervoor surfen naar http://www.idrops.org/nl/projects/beernem-20

Zo krijgt iedereen de kans om mee te werken aan Beernem 2.0!

We organiseren dit participatietraject samen met !DROPS. Deze organisatie heeft al heel wat ervaring op vlak van participatie en beschikt over innovatieve methodes om dit participatieproces te begeleiden.

 

Meer info

Bij de dienst Communicatie, communicatie@beernem.be, 050 28 90 71

op woensdag 12 juni 2019
Nieuwsoverzicht