Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Beernem verleent negatief advies voor windmolens omgeving Merlebeek

Het college van burgemeester en schepenen besliste op dinsdag 28 mei om ongunstig advies te verlenen voor de aanvraag van NV W-Kracht om een windturbinepark met drie windturbines op te richten en te exploiteren in de Halvemaanstraat in Beernem.

Op 4 april 2019 diende de firma W-kracht een aanvraag in bij de provincie voor het plaatsen van 3 windmolens in de omgeving van de Merlebeek te Beernem. Het openbaar onderzoek liep van 25 april tot 24 mei 2019. Tijdens het openbaar onderzoek werden bijna 900 bezwaren ingediend. Het college vond een groot aantal argumenten van de ingediende bezwaren terecht en verleent dus negatief advies. De GECORO en de milieuadviesraad gaven ook al negatief advies.

Het is nu aan de provincie om de uiteindelijke beslissing te nemen.

op dinsdag 28 mei 2019
Nieuwsoverzicht