naar inhoud

Nieuwsbrief ‘Werken Oostveld, Pluime, Zeldonk’ – update 21 mei 2019

De werken in de Knesselarestraat, tussen Zeldonkstraat en Nieuwenhovenstraat, hebben wat langer geduurd dan aanvankelijk gedacht. Dit onder andere door nutsleidingen die in de weg bleken te liggen voor de aanleg van de riolering. We stellen alles in het werk om de Knesselarestraat opnieuw open te stellen voor het verkeer. Dit zal normaal gezien ten laatste in de loop van volgende week zijn.

Zeldonkstraat

In de Zeldonkstraat werkt de aannemer vanaf de Knesselarestraat tot aan huisnummer 31. Hierbij wordt telkens een stuk bestaande verharding opgebroken en wordt er vervolgens riolering aangelegd. Daarna worden de nieuwe boordstenen en fundering geplaatst waarna de woningen opnieuw toegankelijk zijn. De onderlaag en toplaag asfalt zal over een groter stuk worden aangelegd.

 

Blind Ezelstraat ter hoogte van Zeldonkstraat 

In voorbereiding van de riolerings- en wegeniswerken in de Blind Ezelstraat zullen de nutsmaatschappijen enkele aanpassingen uitvoeren aan hun installaties en leidingen. Dit gebeurt in de maand juni. Deze werken situeren zich voornamelijk ter hoogte van de Zeldonkstraat.

 

Nieuwenhovenstraat

In de Nieuwenhovenstraat wordt de riolering stapsgewijs verder aangelegd vanaf de Knesselarestraat richting Bruinbergstraat. Als je oprit tijdelijk niet toegankelijk is, brengt de aannemer je hiervan op de hoogte.

 

Kruispunt Nieuwenhovenstraat met Bruinbergstraat

In voorbereiding van de riolerings- en wegeniswerken in de Bruinbergstraat en Nieuwenhovenstraat voeren de nutsmaatschappijen enkele aanpassingen uit aan hun installaties en leidingen. Deze werken starten nadat de Knesselarestraat terug opengesteld is voor doorgaand verkeer (vanaf volgende week) en zullen vermoedelijk veertien dagen duren.

Er wordt in de bermen gewerkt, maar hou er rekening mee dat het werfverkeer de weg tijdelijk kan belemmeren. Eerst wordt er in de Bruinbergstraat gewerkt worden, daarna in de Nieuwenhovenstraat (stuk tussen Bruinbergstraat en Oude Bruggeweg).

 

Schipperstraat tussen Potterstraat en Knesselarestraat

De aanleg van de riolering op openbaar domein is bijna afgerond. De aanleg van de bovenbouw (rijweg en fietspad), die door een andere aannemer uitgevoerd wordt, start begin juni.

Op zondag 9 juni passeert de Kallemoeie triatlon langs het kruispunt Schipperstraat / Potterstraat. Tot die datum wordt dit kruispunt dan ook niet opgebroken en werkt de aannemer enkel vanaf de Knesselarestraat tot net voor dit kruispunt. Als je oprit tijdelijk niet toegankelijk is, brengt de aannemer je hiervan op de hoogte.

 

Afvalophaling

De ophaalwagen van IVBO kan niet overal tot aan de werfzone komen. Daarom zijn er enkele ophaalpunten voorzien tot waar de ophaalwagen wel kan komen. Deze zijn ter plaatse aangeduid met een bord. Je vindt ze op volgende locaties:

  • Zeldonkstraat ter hoogte van het kruispunt met de Blind Ezelstraat.
  • Zeldonkstraat ter hoogte van de Oedelemsteenweg
  • Nieuwenhovenstraat ter hoogte van huisnummer 7
  • Knesselarestraat ter hoogte van huisnummer 194 (komt te vervallen bij open stellen Knesselarestraat)
  • Knesselarestraat ter hoogte van huisnummer 201 (komt te vervallen bij open stellen Knesselarestraat)

Woon je tussen de werkzone en één van boven vermelde ophaalpunten dan vragen we om je afval naar het ophaalpunt te brengen. Dit kan vanaf 18.00 u de avond voor de ophaling tot 7.00 u ’s morgens de dag van de ophaling. Door deze aanpassingen is het mogelijk dat het uur van ophaling anders is dan voor de werken. Hou dus zeker rekening met de vermelde uren van aanbieden.

Help elkaar. Is het voor je buur moeilijk om de afvalzak naar een ophaalpunt te brengen, dan zal je buur je dankbaar zijn als je zijn/haar afvalzak meeneemt.

 

Laatste stand van zaken over de werken?

We streven ernaar om de planning zo correct mogelijk te volgen. Maar hou er rekening mee dat de planning van de werken kan wijzigen door onvoorziene (weers)omstandigheden.

 

Meer info

Heb je vragen over de uitvoering van dit project, dan kan je terecht bij:

  • Het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 (elke werkdag tussen 8.00 en 19.00 u) of via contact@aquafin.be.
  • De dienst infrastructuur op het nummer 050 28 90 81 (tussen 8.00 en 16.30 u) of via infrastructuur@beernem.be.
  • Bij noodgevallen kan je buiten de werkuren en in het weekend bellen naar het gratis noodnummer: 0800 16 603.
op dinsdag 21 mei 2019
Nieuwsoverzicht