Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bestuursakkoord 2019-2024

Het bestuursakkoord is een overeenkomst tussen de meerderheidspartijen CD&V, Groen en SP.A over de toekomst van Beernem. Het vormt de verdere verfijning en concretisering van het ontwerp- bestuursakkoord. Het beschrijft de visie van het gemeentebestuur op de toekomst van Beernem tijdens de zes jaar van deze bestuursperiode en ook daarna.

Het is op basis van dit document dat de gemeente de komende maanden, in een participatief proces, een meerjarenplan opstelt, rekening houdend met de externe en interne omgevingsanalyse, de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030 (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties en de financiële draagkracht van de gemeente.

Je kan het bestuursakkoord hieronder downloaden.

op woensdag 27 maart 2019
Nieuwsoverzicht