Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Kandidaten GECORO

We zijn op zoek naar kandidaten om in de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) te zetelen voor de periode 2019-2024.

De GECORO geeft advies aan het gemeentebestuur over ruimtelijke beleidsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Verder kan de GECORO ook advies geven over vergunningsaanvragen en, in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. De GECORO geeft advies op verzoek van het gemeentebestuur maar kan dat ook op eigen initiatief.

De GECORO heeft 13 leden. Minstens een vierde van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van verenigingen:

  • 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger namens de milieu- en natuurverenigingen
  • 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger namens de verenigingen van de landbouw
  • 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger namens de verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
  • 2 vertegenwoordigers en plaatsvervangers namens de verenigingen van werknemers
  • 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger namens de sportverenigingen
  • 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger namens de seniorenverenigingen
  • 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger namens de jeugdverenigingen
  • 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger namens de cultuurverenigingen

Wil je deel uitmaken van deze adviesraad? Ben je beroepshalve of door interesse een deskundige en bekleed je geen politiek mandaat, dan kan je je kandidaat stellen.

De kandidaten en hun plaatsvervangers als vertegenwoordigers van de verenigingen moeten door de vereniging voorgedragen worden. De kandidaat-deskundigen moeten hun kandidatuur motiveren.

Zend uiterlijk op vrijdag 26 april de kandidatuur naar ruimtelijkeordening@beernem.be.

 

Meer info

Bij de dienst Ruimtelijke Ordening, ruimtelijkeordening@beernem.be, 050 28 91 24

op dinsdag 19 maart 2019
Nieuwsoverzicht