naar inhoud

Werken Oostveld, Pluime, Zeldonk - update 14 maart 2019

Hier lees je een stand van zaken over de rioleringswerken in de Knesselarestraat, Langendonkstraat en de Veldstraat.

Knesselarestraat tussen Zeldonkstraat en Nieuwenhovenstraat

Ter hoogte van het kruispunt van de Knesselarestraat met de Zeldonkstraat zijn we de laatste maanden bezig geweest met een palenwand in de grond (wand met aansluitende palen naast elkaar). Deze palenwand is noodzakelijk om de naastliggende woningen te beschermen tijdens de grondwaterverlaging, nodig voor de aanleg van de riolering. Deze week worden de laatste palen geplaatst. Daarna kan de aannemer ook hier de nodige riolen plaatsen om daarna te starten met de bovenbouw.

Als het weer wat mee wil, vermoeden we begin mei de Knesselarestraat terug open te kunnen stellen voor verkeer.

 

Knesselarestraat tussen Nieuwenhovenstraat en Tinhoutstraat

Terwijl de Knesselarestraat nog afgesloten is voor doorgaand verkeer maakt de aannemer doorsteken (dwars over de weg) om de woningen, die aan de overkant van de weggen, aan te sluiten op de riolering. Hiervoor wordt eerst de ene weghelft opgebroken en daarna de andere weghelft. Je kan dus altijd door mits beurtelings verkeer. Deze werken starten vanaf maandag 18 maart.

 

Zeldonkstraat

De persleiding aan de kant van de Oedelemsesteenweg werd geplaatst. Er moeten nog twee doorsteken dwars over de weg gemaakt worden om de nieuwe grachten te laten afwateren. Hiervoor moet Fluvius eerst aanpassingen doen aan de gasleiding die daar ligt. Fluvius verplaatste al meermaals de uitvoeringsdatum, maar beloofde nu om dit volgende week uit te voeren. Als deze aanpassing doorgaat, stellen we alles in het werk om vóór Pasen dit stuk Zeldonkstraat nog van de onderlaag asfalt te voorzien. Zodat bewoners van de Zeldonkstraat dit stuk weg opnieuw kunnen gebruiken.

De riolering in de rest van de Zeldonkstraat wordt in verschillende stukken aangelegd vanaf de Knesselarestraat tot aan het punt waar de persleiding al geplaatst is. Dit is ter hoogte van huisnummer 31. Deze aanleg start zodra alle riolering in de Knesselarestraat geplaatst is. Als je oprit tijdelijk niet toegankelijk is, brengt de aannemer je hiervan op de hoogte.

 

Nieuwenhovenstraat

In de Nieuwenhovenstraat wordt de riolering stapsgewijs verder aangelegd vanaf de Knesselarestraat richting Bruinbergstraat. Als je oprit tijdelijk niet toegankelijk is, brengt de aannemer je hiervan op de hoogte.

 

Schipperstraat tussen Potterstraat en Knesselarestraat

Vanaf 25 maart start de aannemer met het plaatsen van de pompunits in de Schipperstraat. Deze komen in de bermen en onder het fietspad te liggen. Voor de plaatsing zal de aannemer op de rijweg staan met zijn materiaal. Je kan langs de werken rijden door middel van beurtelings verkeer.

Eens de riolering geplaatst is, zal de aannemer die de aanleg van de Schipperstraat gedaan heeft ook het laatste stuk van de Schipperstraat voorzien van de nieuwe bovenbouw. De concrete startdatum hiervoor is nog niet vast gelegd.

 

Afvalophaling

De ophaalwagen van IVBO kan niet meer overal tot aan de werfzone komen. Daarom zijn er enkele ophaalpunten voorzien tot waar de ophaalwagen wel kan komen. Deze zijn ter plaatse aangeduid met een bord. Je vindt deze op volgende locaties:

 • Zeldonkstraat ter hoogte van het kruispunt met de Blind Ezelstraat.
 • Zeldonkstraat ter hoogte van de Oedelemsteenweg
 • Nieuwenhovenstraat ter hoogte van huisnummer 7
 • Knesselarestraat ter hoogte van huisnummer 194
 • Knesselarestraat ter hoogte van huisnummer 201

Woon je tussen de werkzone en één van boven vermelde ophaalpunten dan vragen we om je afval naar het ophaalpunt te brengen. Dit kan vanaf 18.00 u de avond voor de ophaling tot 7.00 u ’s morgens de dag van de ophaling. 

 

Help elkaar. Is het voor je buur moeilijk om de afvalzak naar een ophaalpunt te brengen, dan zal je buur je dankbaar zijn als je zijn/haar afvalzak meeneemt.

Door deze aanpassingen is het mogelijk dat het uur van ophaling anders is dan voor de werken. Hou dus zeker rekening met de vermelde uren van aanbieden.

 

Laatste stand van zaken over de werken?

We streven ernaar om de planning zo correct mogelijk te volgen. Maar hou er rekening mee dat de planning van de werken kan wijzigen door onvoorziene (weers)omstandigheden. Voor een correcte stand van zaken:

 • Schrijf je in op onze nieuwsbrief over deze werken. Klik hier om e-mails te ontvangen over de werken.
 • Surf naar www.aquafin.be en klik rechts op ‘werken in uw gemeente’, vervolgens selecteer je links onderaan ‘Beernem'.
 • Hou www.beernem.be/wegenwerken in de gaten.

 

Meer info

Heb je vragen over de uitvoering van dit project, dan kan je terecht bij:

 • Het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 (elke werkdag tussen 8.00 en 19.00 u) of via contact@aquafin.be.
 • De dienst infrastructuur op het nummer 050 28 90 81 (tussen 8.00 en 16.30 u) of via infrastructuur@beernem.be.
 • Bij noodgevallen kan je buiten de werkuren en in het weekend bellen naar het gratis noodnummer: 0800 16 603.
op donderdag 14 maart 2019
Nieuwsoverzicht