Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Verjonging dreven Beverhoutsveld

De komende dagen worden er bomen geveld in Beverhoutsveld. Deze vellingswerken kaderen binnen het drevenbeheersplan Beverhoutsveld dat in 2013 werd opgemaakt door Regionaal landschap Houtland. Na het vellen volgt een heraanplant in het plantseizoen 2019-2020.

Beheersplan

Het drevenbeheerplan Beverhoutsveld bestaat uit een doelgerichte visie op het beheer van de dreven en kleine landschapselementen in het gebied. In het plan is opgenomen wanneer bepaalde dreven geveld kunnen worden rekening houdend met een aantal criteria:

  • gelijkvormigheid
  • beeldkwaliteit
  • leeftijd
  • soort
  • ruimtelijke samenhang
  • impact van omliggende dreven

Het is van 2010 geleden dat dreven werden verjongd in Beverhoutsveld. Dit jaar verjongen we de Ravenbosdreef, een deel van de Meyersdreef en enkele bomen in de verbinding tussen Bootsdreef en Nieuwheetdreef.

 

Heraanplant

We planten de dreven opnieuw aan in het plantseizoen van 2019-2020. Wat de plantafstand betreft, houden we rekening met het landbouwgebruik op kruispunten en nabij opritten van landbouwpercelen.

 

Meer info

Bij de Groendienst, groen@beernem.be, 050 28 90 87

op woensdag 06 maart 2019
Nieuwsoverzicht