naar inhoud

Ontwerp-bestuursakkoord 2019-2024

Het ontwerp-bestuursakkoord is een overeenkomst tussen de meerderheidspartijen CD&V, Groen en SP.A over de toekomst van Beernem. Het bevat de grote beleidslijnen waarover de coalitiepartners het eens zijn. Het beschrijft de visie van het gemeentebestuur over de toekomst van Beernem tijdens de zes jaar van deze bestuursperiode en ook daarna.

Het is op basis van dit document dat de gemeente de komende maanden, in een participatief proces, een uitgewerkt bestuursakkoord en meerjarenplan zal opstellen. We houden hierbij rekening met de externe en interne omgevingsanalyse en de financiële draagkracht van de gemeente.

Je kan het ontwerp-bestuursakkoord hieronder downloaden.

op vrijdag 04 januari 2019
Nieuwsoverzicht