naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Op 2 januari 2019 wordt er een bijzonder comité voor de sociale dienst opgericht in Beernem. In Beernem bestaat het bijzonder comité voor de sociale dienst uit 9 personen: 8 leden en een voorzitter. De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst zetelt ook als schepen in het college van burgemeester en schepenen.

De algemeen directeur en de verantwoordelijke van de sociale dienst wonen de vergaderingen ook bij.

 

Taken bijzonder comité sociale dienst:

  • Beslissen over het toekennen, terugvorderen, herzien en schorsen van individuele steun in dossiers die hen voorgelegd worden door de maatschappelijk werkers van de sociale dienst.
  • Bekrachtigen van de dringende beslissingen van de voorzitter.
  • Geven van niet-bindend advies aan het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn over beleidszaken.

 

Bekendmaking zetels Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (PDF)

op woensdag 28 november 2018
Nieuwsoverzicht