naar inhoud

Gemeenteraad in 2019

In Beernem komt de gemeenteraad (bijna) elke maand bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis (tweede verdieping). In 2019 is er op volgende donderdagen gemeenteraad, telkens om 19.30 u: 24 januari, 21 februari, 28 maart, 25 april, 6 juni, 4 juli, 19 september, 17 oktober, 14 november en 19 december. Iedereen is welkom op de gemeenteraad.

De gemeentesecretaris woont de vergaderingen bij en stelt er een verslag van op. Dat verslag wordt in de volgende vergadering van de gemeenteraad goedgekeurd. Nadien kan je de verslagen nalezen op www.beernem.be/bekendmakingen.

op dinsdag 01 januari 2019
Nieuwsoverzicht