Gemeenteraad en OCMW-raad in 2020

In Beernem komt de gemeente- en OCMW-raad (bijna) elke maand bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis (tweede verdieping). In 2020 is er op volgende donderdagen gemeenteraad, telkens om 19.30 u: 23 januari, 20 februari, 23 april, 4 juni, 2 juli, 17 september, 15 oktober, 19 november en 17 december. Iedereen is welkom om de gemeenteraad bij te wonen.

De gemeentesecretaris woont de vergaderingen bij en stelt er een verslag van op. Dat verslag wordt in de volgende vergadering van de gemeenteraad goedgekeurd. Nadien kan je de verslagen nalezen op www.beernem.be/bekendmakingen.

op vrijdag 20 december 2019
Nieuwsoverzicht