Hergebruik of peterschap van graven

Graven waarvan de concessie verlopen is en waarvan de concessie niet werd verlengd, worden niet altijd weggenomen. Deze graven worden eigendom van het gemeentebestuur en de grafmonumenten die als funerair erfgoed zijn aangeduid, bewaren we.

Graven van uitzonderlijk belang bewaren we volledig. Organisaties, verenigingen of personen die mee willen zorgen voor het onderhoud van deze graven kunnen het peterschap van een specifiek graf aanvragen.

De grafmonumenten die op de lijst van funerair erfgoed voorkomen, maar die niet van uitzonderlijk belang zijn, kunnen opnieuw gebruikt worden.  Iedereen kan dergelijk  graf in concessie nemen om urnes in te plaatsen, op voorwaarde dat ze het grafmonument in goede staat bewaren. 

Op de begraafparken Sint-Lambertus, Oostveld en Sint-Joris rond de kerk zijn er graven ter beschikking voor hergebruik of peterschap. Het is de bedoeling om dit ook voor Sint-Amandus mogelijk te maken.

Meer info: dienst Burgerzaken, bevolking@beernem.be, 050 28 91 41

op woensdag 17 oktober 2018
Nieuwsoverzicht