naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Tijdelijke maatregelen om verspreiding ziekte van Newcastle tegen te gaan

Het Voedselagentschap heeft tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle een halt toe te roepen. De ziekte van Newcastle is een vorm van vogelpest.

Er is sinds maandag 2 juli in gans België:

  • een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels door en naar hobbyhouders;
  • een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen, …).

De maatregelen gelden gedurende 30 dagen, dus tot en met 31 juli 2018.  Zij kunnen verlengd worden als er geen vooruitgang geboekt wordt bij de bestrijding van de ziekte van Newcastle. Anderzijds is het ook mogelijk dat de maatregelen in de loop van juli (gedeeltelijk) opgeheven worden, als de toestand merkelijk verbetert.

 

Meer info

In geval van vragen, onduidelijkheden of nood aan bijstand en ook om overtredingen door professionele verkopers te melden kan je terecht bij de contactpunten van het FAVV. De lokale controle-eenheden (LCE) van het FAVV zijn terug te vinden op www.favv.be/lce/westvlaanderen.asp .

Het dossier van het FAVV over de ziekte van Newcastle kan je raadplegen op www.favv.be/dierengezondheid/newcastle.

op woensdag 04 juli 2018
Nieuwsoverzicht