naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Openbaar onderzoek nieuwe straatnaam 'Binnenweg'

De gemeenteraad keurde in de zitting van 21 september 2017 het stratentracé en het wegenisontwerp goed voor de verkaveling gelegen aan de Sint-Jorisstraat 64, waarbij de aanleg van een nieuwe straat noodzakelijk is. Het is wenselijk dat aan deze nieuwe straat ook een straatnaam wordt toegekend.

In de vergadering van 3 mei 2018 verleende de cultuur- en erfgoedraad positief advies voor de straatnaam 'Binnenweg'. De motivatie van de culturele raad is de volgende:
"Binnenweg" is de historische straatnaam van een nu verdwenen zijstraat van de huidige Sint-Jorisstraat. Het is dan ook passend om die naam in ere te herstellen door hem toe te kennen aan deze nieuwe zijstraat van de Sint-Jorisstraat.

 

Openbaar onderzoek

De gemeenteraad keurde in zitting van 7 juni 2018 de naam 'Binnenweg' principieel goed. Nu volgt een openbaar onderzoek waarna de gemeenteraad de nieuwe straatnaam definitief kan goedkeuren. Het openbaar onderzoek loopt tot 9 juli 2018 12.00 u. Iedere belangstellende kan tegen deze beslissing opmerkingen of bezwaren indienen bij het gemeentebestuur schriftelijk tegen uiterlijk 9 juli 2018 om 12.00 u of mondeling op dezelfde dag tussen 10.00 en 12.00 u.

op dinsdag 12 juni 2018
Nieuwsoverzicht