naar inhoud

Openbaar onderzoek nieuwe straatnaam 'Binnenweg'

De gemeenteraad keurde in de zitting van 21 september 2017 het stratentracé en het wegenisontwerp goed voor de verkaveling gelegen aan de Sint-Jorisstraat 64, waarbij de aanleg van een nieuwe straat noodzakelijk is. Het is wenselijk dat aan deze nieuwe straat ook een straatnaam wordt toegekend.

In de vergadering van 3 mei 2018 verleende de cultuur- en erfgoedraad positief advies voor de straatnaam 'Binnenweg'. De motivatie van de culturele raad is de volgende:
"Binnenweg" is de historische straatnaam van een nu verdwenen zijstraat van de huidige Sint-Jorisstraat. Het is dan ook passend om die naam in ere te herstellen door hem toe te kennen aan deze nieuwe zijstraat van de Sint-Jorisstraat.

 

Openbaar onderzoek

De gemeenteraad keurde in zitting van 7 juni 2018 de naam 'Binnenweg' principieel goed. Nu volgt een openbaar onderzoek waarna de gemeenteraad de nieuwe straatnaam definitief kan goedkeuren. Het openbaar onderzoek loopt tot 9 juli 2018 12.00 u. Iedere belangstellende kan tegen deze beslissing opmerkingen of bezwaren indienen bij het gemeentebestuur schriftelijk tegen uiterlijk 9 juli 2018 om 12.00 u of mondeling op dezelfde dag tussen 10.00 en 12.00 u.

op dinsdag 12 juni 2018
Nieuwsoverzicht