naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Wie zijn onze buurtambassadeurs?

Het is belangrijk dat inwoners uit een buurt of wijk elkaar ontmoeten en beter leren kennen. Daarom werd op initiatief van de Seniorenraad en het Sociaal Huis ‘de buurtambassadeur’ een nieuw leven ingeblazen. De buurtambassadeur is een ‘antenne’ en een tussenschakel tussen de bewoners en de gemeente/Sociaal Huis.

Je kan bij je buurtambassadeur terecht voor onder meer:

  • Vragen over wegenwerken, sluikafval, ruimen van sneeuw, straatlamp die defect is, …
  • Informatie over de wijkagent, buurtfeesten, ontmoetingsmomenten voor de buren, gemeentelijke evenementen, …
  • Vragen rond vereenzaming en zorgen voor elkaar: gemeentelijke dienstverlening naar zorg en alleenstaande personen, verenigingen waarbij je kan aansluiten, …

 

Download de pdf's hieronder en ontdek wie buurtambassadeur is in jouw buurt.

Nieuwe buurtambassadeurs zijn uiteraard nog altijd welkom! Heb je vragen of heb je interesse om buurtambassadeur te worden, neem dan contact op met het Sociaal Huis.

 

Meer info

Bij het Sociaal Huis, sociaalhuis@beernem.be, 050 78 82 40 of kom eens langs in de Bloemendalestraat 130.

op woensdag 30 mei 2018
Nieuwsoverzicht