naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking gemeentelijke reglementen

Overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet wordt aan het publiek bekendgemaakt dat de gemeenteraad in de zitting van 26 april 2018 volgende gemeentelijke sportsubsidiereglementen heeft vastgesteld:
  • Reglement sportsubsidie
  • Reglement jeugdimpulssubsidie
  • Reglement subsidies sportorganisatiecomités

Klik hier om de reglementen te downloaden.

op donderdag 03 mei 2018
Nieuwsoverzicht