Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Mobiliteitsplan – het resultaat

In Open blad van november 2016 en via deze website gaven we onze inwoners de mogelijkheid om hun mening te geven over de herziening van het mobiliteitsplan. De herziening ging over vier thema’s. We zijn daarna aan de slag gegaan met jullie suggesties en opmerkingen.

Het mobiliteitsplan is vervolgens goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 februari 2018. We stellen de vier uitgelichte thema’s graag aan je voor.

Het volledige mobiliteitsplan (met onder andere ook nog de thema’s verblijfsgebieden en voetgangersnetwerken, fietsnetwerk, fietsparkeren en openbaar vervoer) kan je hieronder downloaden.

 

Thema 1: Snelheidsbeleid

Binnen de bebouwde kom geldt een snelheidslimiet van 50 km/u (of 30 km/u) en sinds 1 januari 2017 geldt buiten de bebouwde kom overal een snelheidsbeperking tot 70 km/u.

Het mobiliteitsplan focust op een uitbreiding van de snelheidsbeperking tot 50 km/u buiten de bebouwde kom. Dit is het geval voor onze landelijke wegen die fungeren als alternatieve fietsverbinding tussen de deelkernen of naar de deelgemeenten. De aanpassing van de snelheid zal gepaard gaan met andere maatregelen zoals beperkte toegankelijkheid voor bepaalde categorieën weggebruikers, tractorsluis, fietssluis, omvorming tot tweesporenweg, snelheidsremmers,…

We hebben daarnaast ook rekening gehouden met volgende suggesties (niet limitatief):

 • Invoeren van 50 km/u in de Beverhoutsveldstraat vanaf de wegverschuiving tot aan het rondpunt
 • Schrappen van de Oedelemsteenweg als alternatieve fietsverbinding. Een beter keuze is Zeldonkstraat/Blind Ezelstraat/Kauter
 • Afstemming van de politiecontroles op gewijzigde snelheidsregimes

 

Thema 2: Verkeersleefbaarheid omgeving Parkstraat / Stationsstraat / Wellingstraat / H. d’Ydewallestraat

Hier voorziet het mobiliteitsplan drie belangrijke ingrepen, uit te voeren in volgorde van opsomming:

 • Vernieuwing van het stationsplein met een onderdoorgang onder de Wingene Steenweg voor auto’s. De toegelaten rijrichting is van het stationsplein in de richting van de H. d’Ydewallestraat.
 • Herinrichting van het kruispunt H. d’Ydewallestraat / Wingene Steenweg met verkeerslichten.
 • Invoeren van eenrichtingsverkeer in de Wellingstraat tussen de Parkstraat en sportpark. Drogenbrood. De toegelaten rijrichting is van de Parkstraat richting rondpunt. We houden hierbij rekening met volgende suggesties:
  • Aandacht voor de fietsers
  • Invoeren van een tonnagebeperking
  • Snelheidsremmende maatregelen
  • Dubbelrichtingsverkeer mogelijk houden vanaf het rondpunt tot aan de toegang van het sportpark

 

Thema 3: Verkeersleefbaarheid Oedelem centrum

Het mobiliteitsplan pakt de verkeersleefbaarheid in Oedelem aan met een combinatie van maatregelen die elk hun steentje bijdragen:

 • Herinrichting van de Bruggestraat en de Knesselarestraat met fietssuggestiestroken en afgebakende parkeervakken. Dit kan op korte termijn gebeuren. Op middellange tot lange termijn kan de doortocht volledig heraangelegd worden.
 • Herinrichting van de J. Creytensstraat en de Oudezakstraat (tussen de parking achter de kerk en de Knesselarestraat) als woonerf/autoluwe straat.
 • Aanleg trage weg tussen Nieuwendorpe en de Kleiputstraat.
 • Optimalisaties voorzien voor voetgangers en fietsers in de schoolomgevingen van VBS Ter Bunen en gemeenteschool De Notelaar. Voor De Notelaar voorziet het mobiliteitsplan ook een bijkomende toegang langs de Beernemstraat.
 • Invoering van een zone voor tonnagebeperking ter hoogte van het centrum van Oedelem. (zie ook thema 4 - beperking zwaar verkeer)

 

Thema 4: Beperking zwaar verkeer

Het mobiliteitsplan bevat een tonnagebeperking ter hoogte van het centrum van Oedelem. Zwaar verkeer in de rijrichting Brugge – Knesselare wordt omgeleid via de Beverhoutsveldstraat, de Akkerstraat, de Hoornstraat en de Schipperstraat. In de richting Beernem – Oedelem – Sijsele wordt het zwaar verkeer omgeleid via de Parkstraat en Hoornstraat richting Knesselare of via de Akkerstraat, de Beverhoutsveldstraat en de Bruggestraat richting Brugge.

Om het zwaar verkeer uit Oedelem dorp te weren, is het belangrijk om aan enkele randvoorwaarden te voldoen zoals:

 • Een veilige fietsinfrastructuur voorzien langs de omleidingswegen.
 • De rijweg op de omleidingswegen die in slechte staat zijn asfalteren.
 • De aanleg van een nieuw stukje ontsluitingsweg tussen de Scherpestraat en de Hoornstraat om de leefbaarheid van de Hoornstraat binnen de bebouwde kom niet in het gedrang te brengen.

 

Meer info

Bij de dienst mobiliteit, mobiliteit@beernem.be, 050 28 91 26

op maandag 23 april 2018
Nieuwsoverzicht