naar inhoud

Hulp bij invullen belastingaangifte?

Op dinsdag 26 mei zijn er in O.C. De Kleine Beer 2 experten van de FOD Financiën aanwezig om je te helpen met het invullen van je belastingaangifte. Wil je hierop een beroep doen? Maak dan op voorhand een afspraak bij de onthaalmedewerker van het gemeentehuis via 050 28 91 20 of onthaal@beernem.be. GEZIEN DE CORONA CRISIS IS HET NIET ZEKER DAT DEZE ZITDAG KAN DOORGAAN.

Opgelet: Als de zitdag doorgaat, breng dan zeker je eID mee. Kom je voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn of haar eID mee en een volmacht.

Meer info

Bij het onthaal van het gemeentehuis, 050 28 91 20, onthaal@beernem.be

op maandag 02 maart 2020
Nieuwsoverzicht