Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Werken in de Hoornstraat – Schipperstraat

De Hoornstraat en de Schipperstraat worden opnieuw aangelegd. De werken starten op 9 april in de Schipperstraat, vlak na het kruispunt met de Potterstraat, en schuiven gefaseerd op richting Hoornstraat. Tijdens de werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Schipperstraat en vervolgens de Hoornstraat

In een laatste fase is het stuk van de Schipperstraat tussen de Potterstraat en de Knesselarestraat aan de beurt. Als de (weers)omstandigheden het toelaten, zullen de werken afgerond zijn binnen de zes maanden.

Er komt een dubbelrichtingsfietspad in asfalt aan de kant van de Kasteeldreef, Mexicostraat en Bosstraat. Het fietspad wordt van de rijweg afgescheiden met een haag. De rijweg zelf wordt ook heraangelegd in asfalt.

Op de plaats waar je de bebouwde kom van Beernem binnenrijdt, wordt een middeneiland aangelegd. Deze asverschuiving werkt snelheidsremmend en zorgt ervoor dat fietsers in twee bewegingen kunnen oversteken.

Aan Den Hoorn wordt het fietspad verhoogd aangelegd, maar zonder haag als afscheiding wegens de beperkte breedte. Op het kruispunt Schipperstraat / Potterstraat wijzigen we de voorrangsregeling. De Schipperstraat wordt voorrangsbaan.

 

Informatievergadering

Op woensdag 28 maart om 19.30 u vond een infovergadering plaats over deze werken. Je kan de Powerpoint van de infoavond hieronder downloaden.

 

Nieuwsbrief

De startdatum van de werken is voorzien op 9 april. Hou er rekening mee dat de planning van de werken kan wijzigen wegens onvoorziene (weers)omstandigheden. Voor alle info en een laatste stand van zaken:

 

Vragen?

Met concrete vragen over deze werken kan je terecht bij de dienst infrastructuur en mobiliteit, infrastructuur@beernem.be, 050 28 90 81.

op maandag 09 april 2018
Nieuwsoverzicht