naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bijenbordje voor bijenvriendelijke tuinen en terreinen

Als je tuin of terrein pesticidenvrij en bijenvriendelijk is, krijg je van de gemeente Beernem het label 'bijen-vriendelijke tuin'. De Beernemse bijenwerkgroep ontwikkelde daarvoor een bijenbordje. Er zijn al 46 Beernemse burgers en bedrijven die zo’n bordje hebben. Jij ook? Graag!

Ga naar www.beernem.be/bijen, download het aanvraagformulier, vul het in en geef het af op de milieudienst. Je ontvangt onmiddellijk je bordje. Bevestig dit op een goed zichtbare plaats (bv. brievenbus, omheining, …) om zo andere mensen te stimuleren tot een bijenvriendelijke omgeving.

 

Voorwaarden

De eerste twee punten zijn de minimumeisen, de andere een mooie surplus:

  • nulgebruik van insecticiden (tips en trics vind je op zonderisgezonder.be)
  • zorgen voor een stuifmeelrijke omgeving (inheemse planten, struiken en bomen), zoveel mogelijk bloeiers van de lente tot late herfst
  • een stukje van je tuin aan de natuur overlaten, wilde planten zijn een grote rijkdom voor bijen
  • een insectenhotel plaatsen op een zuiderse muur

 

Red de bij

Bijen zijn heel belangrijk voor de mens. De land- en tuinbouw zijn voor een groot deel aangewezen op natuurlijke bestuiving. 35% van de wereldvoedselproductie is afhankelijk van natuurlijke bestuiving. Bijen hebben dus een zeer belangrijke economische en ecologische functie.

Het gaat helaas niet zo goed met de bijen. Bijensterfte neemt wereldwijd toe door een gebrek aan stuifmeel- en nectarbronnen, pesticidengebruik, grootschalige landbouw met weinig of geen bloemen, tekort aan bloemenrijke hooilanden, gebrek aan nestgelegenheid, verminderde biodiversiteit, …

Maar we kunnen hier iets aan doen! Samen kunnen we van Beernem een bijenvriendelijke gemeente maken door bv. te zorgen voor een bijenvriendelijke omgeving: meer bloemen, geen pesticiden,…

 

Meer info

Bij de milieudienst, milieu@beernem.be, 050 28 91 25.

op woensdag 14 maart 2018
Nieuwsoverzicht