naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Kus & rij / Kiss & ride

Tijdens een mobiliteitsoverleg met de scholen werd de parkeerproblematiek en de drukte aan de schoolpoort bij het begin en einde van de schooltijd besproken. Aan de scholen werd de mogelijkheid gegeven om een Kus & Rij strook in te voeren. Ter Bunen, De Drie Beertjes en De Regenboog gingen in op dit aanbod.

Concreet komt er een Kus & rij strook (afgekort K&R-strook) op volgende plaatsen:

  • Ter Bunen: in de J. Creytensstraat (op de parkeerplaatsen vlakbij de poort)
  • De 3 Beertjes: in de Parkstraat. Hier is de K&R-strook beperkt in tijd, nl enkel op schooldagen van 8.00 tot 9.00 u en van 15.00 tot 16.30 u. Op de andere tijdstippen kan je gewoon parkeren zodat je de handelszaken in de buurt vlot kan bezoeken.
  • De Regenboog: in de Schooldreef

 

Wat is nu zo'n Kus & rij strook?

Een K&R-strook is een zone waar je kan stoppen met de wagen om er je kinderen af te zetten of op te halen. Zo'n strook wordt aangelegd vlak aan de schoolpoort waardoor kinderen zelfstandig  (zonder begeleiding) en op een veilige manier naar de schoolpoort kunnen stappen.

Het is van groot belang dat ouders/begeleiders niet langer dan nodig blijven staan op deze K&R-strook zodat de zone optimaal kan renderen. Ideaal is dat je achter het stuur van je voertuig blijft zitten.

We vragen met aandrang om de ingerichte zone correct te gebruiken zodat we met deze maatregel een stap in de goede richting kunnen zetten om de drukte aan de schoolpoort te verminderen. Ouders die hun kinderen naar de klas willen begeleiden moeten parkeren op een reglementaire parkeerplaats in de buurt.

 

Bord 'verboden parkeren'

In de wegcode komt het begrip K&R-strook niet aan bod. Hiervoor bestaan dus geen officiële borden. Om deze strook aan te duiden gebruiken we daarom het bord ‘verboden parkeren’. Dat betekent dat je er niet mag parkeren, maar wel mag stilstaan om je kinderen te laten in- of uitstappen. Je mag je voertuig niet achterlaten.

op dinsdag 29 augustus 2017
Nieuwsoverzicht