naar inhoud

Werken Scherpestraat en Beernemstraat

In de Scherpestraat en de Beernemstraat worden de betonstraatstenen en de betonplaten binnen de bebouwde kom vervangen door asfalt. De werken starten op maandag 18 september. Er zijn 30 werkdagen voorzien. De doorgang tussen Beernem en Oedelem is gans die tijd onderbroken, behalve voor fietsers.

Fietsers kunnen dus altijd door. Voor auto’s is er een omleiding voorzien via de Akkerstraat en de Beekstraat.

 

Het werk is opgesplitst in twee fasen

In een eerste fase wordt de Beernemstraat (vanaf de Knesselarestraat tot einde bebouwde kom) aangepakt. Aansluitend op de Beernemstraat wordt er gewerkt in de Scherpestraat (eerste 300 meter vanaf rondpunt).

Tijdens de werken in de Beernemstraat (fase 1):

  • kunnen de bewoners van de Beernemstraat, gedeelte bebouwde kom, hun huis niet bereiken met de auto. Zij parkeren hun auto het best buiten de bebouwde kom (niet op het fietspas), in het Hertepad of in De Lange Stukken.
  • voorzien we voor de bewoners van het Hertenpad een tijdelijke uitweg via de Tarwestraat. Wie MPI De Bevertjes wil bereiken, kan ook deze weg gebruiken.
  • is er voor de bewoners van De Lange Stukken, Haverbilken, Den Dis, Speltstraat en Roggestraat een uitweg via de Sint-Jansdreef. We nemen er de paaltjes tijdelijk weg.

 

Tijdens de werken in de Scherpestraat (fase 2) kunnen de bewoners die in de bebouwde kom wonen hun huis niet bereiken met de auto. Zij parkeren hun auto het best op de parking aan het rondpunt of buiten de bebouwde kom (niet op het fietspad).

De betrokken inwoners hebben hierover een bewonersbrief ontvangen (zie hieronder).

 

De Lijn

De bussen van De Lijn volgen de omleiding via de Akkerstraat en de beekstraat. De Lijn zal de halten die tijdelijk afgeschaft worden en de vervangende halten aankondigen via affiches in de desbetreffende halten.

 

Info en laatste stand van zaken over de werken?

We streven ernaar om de planning zo correct mogelijk te volgen. Hou er rekening mee dat de planning van de werken kan wijzigen wegens onvoorziene (weers)omstandigheden. Voor alle info en een correcte stand van zaken (bv. aankondiging start werken fase 2):

 

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen over de uitvoering van dit project, dan kan je terecht bij de dienst infrastructuur op het nummer 050 28 90 81 of via infrastructuur@beernem.be.

op maandag 18 september 2017
Nieuwsoverzicht