naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vogelgriep in onze regio

Er zijn besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Oostkamp (Waardamme) en een hobbyhouder in Zuienkerke. Er zijn strikte maatregelen van toepassing voor professionele en particuliere houders in (een deel van) Beernem.

Rond de besmettingen in Oostkamp en Zuienkerke zijn telkens zones afgebakend waarin een vervoersverbod geldt voor alle pluimvee, andere vogels en broedeieren. In de zones rond de uitbraak in Oostkamp gelden bovendien strikte maatregelen voor de pluimveesector.

 

Welke maatregelen worden genomen als gevolg van de besmetting in Oostkamp?

Rond het bedrijf van de pluimveehandelaar in Oostkamp worden een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. Een deel van Beernem behoort tot het toezichtsgebied (http://bit.ly/2rzWONq). Deze zones kan je raadplegen op www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

 

Maatregelen toepassing voor professionele en particuliere houders

 1. Alle houders, zowel professioneel als hobby, van pluimvee en andere vogels maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden. De professionele houders sturen deze inventaris binnen de 72 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: www.favv-afsca.fgov.be/lce). De hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 72 uur (t.e.m. 18 juni) door naar milieudienst@beernem.be of geven deze af in het gemeentehuis (of in de brievenbus). Je kan een model van inventaris onderaan dit nieuwsbericht downloaden.
 2. Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen het toezichtsgebied zijn verboden.
 3. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

 

Bijkomende maatregelen voor professionelen

 1. De toegang tot pluimveebedrijven, broeierijen en pakstations is verboden voor alle personen en materiaal die niet tot het bedrijf behoren. De verantwoordelijke treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen. Dit verbod geldt niet voor:
  • het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering
  • de bedrijfsdierenarts
  • het personeel van het Voedselagentschap en de personen die in opdracht ervan werken
  • het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die in opdracht ervan werken

Deze personen moeten bedrijfseigen laarzen en kledij of overkledij aantrekken voordat zij de pluimveestal of de broeierij betreden en moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het vogelgriepvirus te vermijden.

 1. Elke persoon die een houderij binnengaat of verlaat, moet de gepaste bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 2. Elk voertuig en materiaal, die het bedrijf verlaten, moeten gereinigd en ontsmet worden bij het verlaten van het bedrijf gebruikmakend van een gepast biocide.
 3. De verantwoordelijke houdt een register bij van alle personen die het bedrijf bezoeken. In dierentuinen en dierparken hoeft geen register te worden gehouden, mits de bezoekers geen toegang hebben tot de zones waar de vogels worden gehouden.
 4. De afvoer van consumptie-eieren vanuit een pluimveebedrijf is verboden uitgezonderd het direct transport van eieren:
  • naar een door het Voedselagentschap aangewezen pakstation en op voorwaarde dat zij in wegwerpverpakking zijn verpakt en alle bioveiligheidsmaatregelen worden nageleefd, of
  • naar een inrichting voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II, sectie X, van bijlage III van de verordening (EG) nr. 853/2004, en die worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming met hoofdstuk XI van bijlage II van de verordening (EG) nr. 852/2004.
 1. Kadavers mogen enkel het bedrijf verlaten met bestemming Rendac of een door het FAVV aangeduid laboratorium voor analyse.
 2. Gebruikt strooisel, mest of drijfmest mag niet worden afgevoerd of uitgespreid.
 3. Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling moet ogenblikkelijk aan het Voedselagentschap worden gemeld.

 

Welke maatregelen gelden in de rest van het land?

Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen die eerder deze week werden beslist voor de rest van het land. Zo blijft de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten verboden en zijn alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen, …) met pluimvee niet toegelaten. Verzamelingen met andere vogels dan pluimvee blijven nog toegelaten, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en onmiddellijk elk gezondheidsprobleem bij hun dieren aan te kaarten met een dierenarts. Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

 

Actuele info 

De meest actuele info vind je op www.favv.be.
Info ook verkrijgbaar bij onze milieudienst, milieudienst@beernem.be, 050 28 91 25

op donderdag 15 juni 2017
Nieuwsoverzicht