naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Beernem dooft ’s nachts de openbare verlichting

Beernem ondertekende het Burgemeestersconvenant. Dit houdt in dat onze gemeente zich, samen met andere (buur-)gemeenten, engageert om de CO2-uitstoot te verminderen. We doen dit via verschillende concrete acties. Het doven van de openbare verlichting is daar één van.

De lichten doven in Beernem op 26 maart bij de start van het zomeruur. Hier en daar kan het zijn dat de verlichting vroeger of later gedoofd wordt omwille van technische redenen.

Concreet doven we in Beernem de openbare verlichting op zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdagnacht, telkens vanaf 23.30 tot 4.30 u. Op vrijdag en op zaterdag doven we de openbare verlichting ’s nachts niet. De openbare verlichting blijft ook aan op kerstavond, Kerstmis, oudejaarsavond en Nieuwjaar.

Omwille van de verkeersveiligheid worden de lichten niet gedoofd op een aantal plaatsen:

  • Markt Oedelem tot aan het kruispunt met de Beernemstraat
  • kruispunt Knesselarestraat/Hoogstraat
  • kruispunt Den Hoorn
  • kruispunt Den Doorn
  • kruispunt Sint-Jorisstraat/Lattenklieversstraat
  • rondpunt Wellingstraat/H. d’Ydewallestraat
  • de tunnels onder de spoorweg
  • de fietsbrug

Ook de verlichting die eigendom is van het gewest blijft ’s nachts branden. Voor Beernem gaat het om

  • het rondpunt in de Parkstraat tot en met het afrittencomplex van de E40
  • het gedeelte van de Bruggestraat vanaf het einde van bebouwde kom tot de grens met Brugge.

Alle andere verlichting van de gewestwegen is eigendom van de gemeente en gaat wel mee in het doofprogramma.

 

Passieve verlichting

Ter bevordering van de verkeersveiligheid is een inventaris opgemaakt van plaatsen waar het opportuun is om de zichtbaarheid van de weg te verhogen via passieve verlichting (reflecterende belijning, reflectoren, signalisatie,…). Deze werken zijn achter de rug.

 

Besparing

Naast de voordelen voor het milieu betekent minder elektriciteitsverbruik uiteraard ook een besparing in de kostprijs. In Beernem staan ongeveer 2600 lichtpunten met een totaal vermogen op de gemeentewegen van 265 kW.  Het totale jaarverbruik wordt geraamd op 1.112.170 kWh. Door het doven zal de openbare verlichting 1.040 uur minder branden. Dit betekent een minverbruik van 275.000 kWh. Momenteel is de kostprijs voor energie voor openbare verlichting in Beernem 0,15 €/kWh. De jaarlijkse besparing bedraagt bijgevolg € 41.250,00.

 

Meer info

Bij de dienst mobiliteit, mobiliteit@beernem.be, 050 28 91 26

 

Foto

Op de foto vanuit de ruimte, getrokken door astronaut Thomas Pesquet, is heel duidelijk te zien dat België overbelicht is.

op zondag 26 maart 2017
Nieuwsoverzicht