naar inhoud

Let op je snelheid

Weet dat de maximale snelheid buiten de bebouwde kom voortaan70 km/u is (in plaats van 90 km/u vroeger). In Beernem zijn er nog plaatsen waar er een gewijzigd snelheidsregime geldt.

Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV) heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de snelheden op de gewestwegen integraal te herbekijken en voerde in Beernem volgende snelheidsbeperkingen door:

  • De Parkstraat tussen het rondpunt en de brug over het kanaal bevindt zich binnen bebouwde kom. Vroeger gaven borden aan dat je daar toch 70 km/u mocht rijden. Deze borden zijn nu weggenomen waardoor dit gedeelte van de Parkstraat, zoals de rest van de straat, gewoon onder de regels van bebouwde kom valt. Je mag er dus voortaan maximum 50 km/u rijden.
  • Aansluitend aan de bebouwde kom in de Wingene Steenweg is een snelheidsbeperking van 50 km/u ingevoerd in de Reigerlostraat tot aan de lichten aan PC Sint-Amandus. Voorheen mocht je ook hier 70km/u rijden.
  • Ook in de Wellingstraat is een snelheidsbeperking ingevoerd aansluitend aan de bebouwde kom. Tot aan het kruispunt met de Zurkelstraat wordt de snelheid beperkt tot 50 km/u.

 

De gemeenteraad van 26 januari 2017 keurde ook nog enkele snelheidsbeperkingen op gemeentelijke wegen goed:

  • In de Heirweg wordt een snelheidsbeperking van 50 km/u ingevoerd. Deze straat paalt aan de toeristische trekpleister Bulskampveld en wordt veel gebruikt door fietsers en wandelaars. Voor hun veiligheid en om de snelheid van de bestuurders te beperken werden vorig jaar snelheidsremmers aangebracht. Een snelheidsbeperking tot 50km/u past dan ook beter bij het doel en de huidige inrichting van deze weg.
  • De zone 30 in de Sijselestraat wordt uitgebreid tot aan huisnummers 31/38 (kruispunt met Lettenburg). Dat is de plaats waar de fietspaden in de Sijselestraat stoppen en de fietsers op de rijweg moeten rijden samen met de auto’s. Voor de veiligheid van de fietsers wordt de snelheid beperkt tot 30km/u.

Meer info: dienst mobiliteit, mobiliteit@beernem.be, 050 28 91 26

op vrijdag 10 februari 2017
Nieuwsoverzicht