naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Hakhoutbeheer langs gewestwegen

Vanaf 13 februari voert een aannemer in opdracht van Wegen en Verkeer West–Vlaanderen werken uit i.k.v. hakhoutbeheer. De werken situeren zich langs de Sint-Jorisstraat (zone 1) en de Parkstraat (zone 2) ter hoogte van Kanaal Gent-Brugge en in de Stationsstraat ter hoogte van de spoorwegbrug (zone 3).

Hinder tijdens de werken?

De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf. Hierdoor zal er slechts beperkte hinder zijn voor het verkeer.

 

Wat is hakhoutbeheer?

Hakhoutbeheer is een bijzondere vorm van terugzetten van bomen en struiken. Dit omvat het tot op 10 à 20 cm boven de grond afzagen van bomen en struiken om ze weer te laten uitgroeien tot een jong, dicht en vitaal groenscherm. Dit lijkt drastisch en heeft het uitzicht van een kaalkap maar dat is maar tijdelijk. In het voorjaar komen al nieuwe scheuten tevoorschijn uit de stompen. Binnen enkele jaren komt er een meer gesloten groenscherm. Hakhoutbeheer is een repetitief onderhoudswerk.

 

Voor meer verkeersveiligheid

Hakhoutbeheer wordt uitgevoerd om te beletten dat zich op bermen en taluds bomen gaan ontwikkelen die bij hevige wind of in nattere periodes kunnen uitwaaien of omvallen waardoor ze een gevaar vormen voor elke weggebruiker. Ook moeten de verkeersborden ten allen tijde zichtbaar blijven.

 

Goed voor de natuur

Hakhoutbeer zorgt niet alleen voor een verjonging van de beplanting in de berm maar ook voor een verrijking van het ecosysteem in de bermen. Daarnaast vervult het hakhout ook de functie van een ecologische verbinding tussen verschillende gebieden.

 

Een groen scherm

Door het inkorten van de beplanting zijn de weg en het bijbehorende verkeer meer zichtbaar. Deze zichtbaarheid is enkel tijdelijk door dat het groen weer snel uitschiet.

Het snoeien van struiken en bomen heeft in de bermen geen invloed op het geluidsniveau van een nabijgelegen weg. Beplanting houdt enkel geluid tegen als het gaat om een rij van bomen of struiken van enkele honderden meters breed die gesloten is van bodem tot kruin.

 

Afvoer hout(snippers)

Het hakselhout wordt gebruikt voor groene energie, herbruikt in de houtindustrie of verwerkt tot groencompost. Het Wegnemen van hakselhout wordt aanzien als diefstal.

 

Meer info

Meer informatie over hakhoutbeheer vind je op www.hakhoutbeheer.be.
Contactgegevens: Agentschap Wegen en Verkeer D311 - Brugge, Koning Albert I-laan 293, 8200 Brugge, tel: 050 40 49 00, wegen.westvlaanderen.districtbrugge@mow.vlaanderen.be

op vrijdag 17 maart 2017
Nieuwsoverzicht