naar inhoud

Rioleringswerken Sijselestraat en omgeving "Sanering Egypte"

Op maandag 8 augustus start het project ‘Sanering Egypte’. Dit project voorziet in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Het project zal het afvalwater van ongeveer 250 inwoners van Beernem en Damme opvangen. Tegelijk wordt een nieuw fietspad aangelegd langs de Sijselestraat.

Gescheiden rioleringsstelsel

Aquafin, gemeente Beernem en stad Damme zullen een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de gemarkeerde straten op het plan in bijlage. Het afvalwater komt nu nog ongezuiverd terecht in grachten en waterlopen.  Een gescheiden rioleringsstelsel betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater wordt opvangen. Er komt een nieuwe leiding voor de opvang van het afvalwater en de bestaande grachten worden geherwaardeerd voor de opvang van het hemelwater.

Het afvalwater zal terecht komen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Brugge, waar het gezuiverd zal worden alvorens het wordt geloosd in de waterloop. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten, die op hun beurt afwateren naar de waterlopen in de buurt.

 

Nieuw fietspad

Ook de provincie West-Vlaanderen is mee in het project gestapt om het bovenlokaal fietsroutenetwerk verder uit te bouwen. Er wordt een 2,1km lang fietspad aangelegd langs de Sijselestraat vanaf het kruispunt met de Oedelemse Steenweg tot aan het kruispunt met de Danegemstraat. De aanleg van dit fietspad wordt gerealiseerd in kader van het Fietsfonds.

 

Timing & fasering

De werken starten op maandag 8 augustus 2016 en zullen in totaal ongeveer 16 maanden duren.

De werken starten met het realiseren van de nieuwe rooilijn langsheen de Sijselestraat tussen de grens met Damme en de Praatstraat.  Op dinsdag 16 augustus 2016 starten de nutsmaatschappijen met het verplaatsen van hun infrastructuur eveneens in de zone tussen de grens met Damme en de Praatstraat.  Na de verplaatsingswerken van de nutsmaatschappijen kan de aannemer van de rioleringswerken pas effectief van start gaan met de aanleg van de nieuwe rioleringen.

Het project werd opgedeeld in fasen waarvan sommige gelijktijdig worden uitgevoerd. Bij de planning van de werken wordt er op toegezien dat de woningen maximaal bereikbaar blijven. De verschillende fasen kan je hieronder downloaden.

 

Laatste stand van zaken over de werken?

We streven ernaar om de planning zo correct mogelijk te volgen. Maar hou er rekening mee dat de planning van de werken kan wijzigen door onvoorziene (weers)omstandigheden. Voor een correcte stand van zaken:

  • Surf naar www.aquafin.be en klik rechts op ‘werken in uw gemeente’, vervolgens selecteer je links onderaan ‘Beernem'.
  • Hou www.beernem.be/wegenwerken in de gaten.
  • Schrijf je in op onze nieuwsbrief. Klik hier om e-mails te ontvangen over de werken.

 

Meer info

Heb je vragen over de uitvoering van dit project, dan kan je terecht bij:

  • Het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 (elke werkdag tussen 8.00 en 19.00 u) of via contact@aquafin.be.
  • De dienst infrastructuur op het nummer 050 28 90 81 (tussen 8.00 en 17.00 u) of via infrastructuur@beernem.be.
  • Bij noodgevallen kan je buiten de werkuren en in het weekend bellen naar het gratis noodnummer: 0800 16 603.
op maandag 08 augustus 2016
Nieuwsoverzicht