Sollicitatie hoofdmonitor Grabbelpas

Aangeschreven kandidaten jobstudent hoofdmonitor voor Grabbelpas kunnen hier hun kandidatuur invullen.

Hoofdmonitoren moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Minstens twee jaar ervaring als monitor op Grabbelpas
  • Een positieve evaluatie van de jeugddienst (o.b.v; een gesprek en/of voorgaande ervaring)
  • In het bezit zijn van een attest animator in het jeugdwerk
  • 18 jaar zijn of worden in 2021

Opgepast De deadline voor inschrijven loopt tot en met zondag 14 maart.