naar inhoud

Stemformulier 2018

Per categorie moet je aan 3 personen/verenigingen een score toekennen. Aan diegene die volgens jou de trofee moet ontvangen ken je 3 punten toe, aan je tweede keuze ken je 2 punten toe en aan je derde keuze 1 punt. Het kan zijn dat een aantal personen/verenigingen score 0 krijgen.

Let goed op, als je niet op deze manier stemt, zal je uitgebrachte stem ongeldig zijn.

Lees de kandidaturen aandachtig en maak voor jezelf een keuze.