naar inhoud

Raad voor personen met een handicap (RvPH)

De Raad voor Personen met een Handicap heeft als taak om op eigen initiatief, of op vraag van een belanghebbende,  aan zowel het  gemeentebestuur als het Sociaal Huis adviezen uit te brengen of voorstellen te doen die betrekking hebben op de gestelde problemen i.v.m. specifieke behoeften en/of noden op vlak van personen met een handicap.

De RvPH kent om de twee jaar een Prijs voor Inclusie toe aan een Beernems initiatief of project.