naar inhoud

Raad lokale economie

Adviesraad voor handel en nijverheid

De raad lokale economie is de plaats waar ondernemers zich kunnen uitspreken over alle gemeentelijke materies die voor hen van belang zijn.  De leden van de adviesraad kunnen optreden als aanspreekpunt voor ondernemers. Zo is er een snelle doorstroming van de specifieke noden van de ondernemers naar het gemeentebestuur toe. De  adviesraad is bovendien  het geschikte forum voor het gemeentebestuur om aan een grotere basis, de juiste informatie door te geven of om het economisch beleid vooraf te toetsen.

De adviesraad wordt met ondernemers uit diverse geledingen (distributie, ambachten, kleinindustrie, marktkramer, vertegenwoordiger bedrijvenpark,  dienstverlening, vrije beroepen, horeca, handelsbuurten), structurele handelsverenigingen (markant, unizo, voka) en individuele geïnteresseerden.

Je vindt hier de statuten.

Relevante info