naar inhoud

Cultuur- en erfgoedraad

De cultuur- en erfgoedraad is samengesteld uit leden van culturele en erfgoedverenigingen, instellingen en deskundigen. Ze adviseren het gemeentebestuur over allerlei zaken van cultureel belang en onroerend, roerend en immaterieel erfgoed. Ze kunnen dit doen op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief. De cultuur- en erfgoedraad brengt overleg en samenwerking tot stand binnen de cultuur en erfgoedsector sector en kan ook zelf culturele initiatieven nemen.

De statuten kan je hier raadplegen.

Relevante info