naar inhoud

Bibliotheekraad

De bibliotheekraad is een beheersorgaan dat samengesteld is uit enerzijds vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen en  anderzijds uit gebruikers.  Via de raad wordt de bevolking dichter betrokken bij het beleid  van de bibliotheek.

De raad vergadert 2 à 3 maal per jaar om de werking van de bib te bespreken.

Je kan hier het organiek reglement van de bibliotheekraad downloaden.