naar inhoud

Prijs voor Inclusie - RvPH

Prijs voor inclusie

Mensen met een beperking verdienen alle kansen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. De Prijs voor Inclusie, uitgereikt door De Raad voor Personen met een Handicap (RvPH), wil deze kansen helpen creëren door initiatieven of projecten in Beernem te waarderen en te ondersteunen die ofwel de fysieke toegankelijkheid bevorderen ofwel de kansen tot ontmoeting en netwerkvorming vergemakkelijken voor alle personen.

De RvPH streeft hierbij naar een grotere sociale vervlechting tussen mensen zonder en met een fysieke, mentale of psychische beperking. Het is van essentieel belang dat het om inclusieve projecten of initiatieven gaat waarbij men streeft naar een optimale mix van ‘alle’ mensen in de samenleving, en personen met een beperking dus niet in de klassieke doelgroep hoeven te blijven.

 

Criteria

De criteria die de RvPH hanteert voor het toekennen van de prijs zijn:

  • een innovatief en duurzaam initiatief
  • waarbij mensen met een beperking zo veel mogelijk zelf betrokken werden bij de uitwerking
  • dat breder gaat dan de doelgroep van de eigen organisatie
  • dat er mee voor zorgt dat personen met een beperking zo zelfstandig en zo onopvallend mogelijk deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.
  • dat vervlechting en gelijkschakeling tussen mensen met een zonder beperking nastreeft

 

Procedure

De RvPH kent om de twee jaar een Prijs voor Inclusie toe aan een Beernems initiatief of project. Zowel individuele personen, instellingen, organisaties of verenigingen kunnen projecten indienen. Zij dienen van toepassing te zijn op het Beernemse grondgebied en uitgevoerd zijn tijdens het jaar van het indienen.

De kandidaatstellingen, die zowel door betrokkenen als door derden kunnen worden ingediend, stuur je naar info@ocmwbeernem.be. Deze bevatten een gedetailleerde beschrijving van het project, startdatum en de duur ervan en de reden waarom dit kan bijdragen tot een meer inclusieve leefomgeving op Beernems grondgebied. Indienen kan tot 30 november 2016.

Begin december 2016 worden de kandidaatstellingen vervolgens overgemaakt aan de RvPH, die als jury optreedt. Leden van de RvPH die een binding – van welke aard ook - hebben met de deelnemende kandidaten, nemen geen deel aan de beraadslaging. Na beraadslaging worden de 3 meest waardevolle initiatieven weerhouden. Een afvaardiging van de RvPH bekijkt en evalueert de weerhouden initiatieven ter plaatse en stelt een beschrijvend verslag op. Tijdens de Algemene Vergadering van de RVPH worden de 3 meest waardevolle initiatieven voorgelegd ter stemming aan de niet betrokken leden. Een winnaar wordt gekozen door de jury na het met elkaar bespreken van de beschrijvende verslagen.

 

De prijs

Vanuit de RvPH stellen we voor om een geldelijke prijs van € 500,00 toe te kennen aan het winnend initiatief. Naast deze geldelijke beloning wordt een ‘(h)erkenningscertificaat’ toegekend. Eveneens wordt een kunstwerk overhandigd.

Eén van de zorginstellingen/voorzieningen op Beernems grondgebied die niet bij de 3 genomineerden behoort, wordt aangesteld om een kunstwerk voor het winnend initiatief te creëren. Hierbij hanteren we een beurtrol. Op haar beurt krijgt de instelling die deze bijkomende prijs maakt een vergoeding van € 250,00.

De officiële overhandiging gebeurt bij voorkeur op de dag van de zorg. 

OCMW-Sociaal Huis

Lattenklieversstraat 46
8730 Sint-Joris

tel.050/78 82 40
Open:
  • maandag: van 8.30 tot 12.00 u
  • dinsdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 18.30 u
  • woensdag: van 8.30 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.30 u
  • donderdag: van 8.30 tot 12.00 u
  • vrijdag: van 8.30 tot 12.00 u