naar inhoud

Bewijs van inschrijving in de gemeente

Dit attest bewijst op welk adres je ingeschreven bent in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister. Je hebt dit nodig voor allerlei zaken zoals rechtszaken, sociale zaken,...

Heb je een uittreksel nodig van een ander persoon, dan kan dit enkel afgeleverd worden als dit door de wet is voorgeschreven of is toegestaan.

Procedure

Je vraagt dit bewijs op bij dienst burgerzaken of via het e-loket.

Het uittreksel wordt afgeleverd na controle van je identiteit. Als je de aanvraag ter plaatse doet, krijg je het bewijs onmiddellijk mee. In alle andere gevallen (e-mail, fax, e-loket) wordt het bewijs opgestuurd.

Dienst burgerzaken

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050/28 91 41
fax050/79 04 63
Open:

Elke werkdag
van 08.30 tot 12.00 u
van 14.00 tot 16.30 u

Voor identiteitskaarten extra zitdag elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 u.