naar inhoud

Bewijs van inschrijving in de gemeente

Dit attest bewijst op welk adres u ingeschreven bent in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister. U hebt dit nodig voor allerlei zaken zoals rechtszaken, sociale zaken,...

Hebt u een uittreksel nodig van een ander persoon, dan kan dit enkel afgeleverd worden als dit door de wet is voorgeschreven of is toegestaan.

Procedure

U vraagt dit bewijs op bij dienst burgerzaken of via het e-loket.

Het uittreksel wordt afgeleverd na controle van uw identiteit. Als u de aanvraag ter plaatse doet, wordt het bewijs onmiddellijk meegegeven. In alle andere gevallen (e-mail, fax, e-loket) wordt het bewijs naar u opgestuurd.

Dienst burgerzaken

Gemeentehuis
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem

tel.050/28 91 41
fax050/79 04 63
Open:

Elke werkdag
van 08.30 tot 12.00 u
van 14.00 tot 16.30 u

Voor identiteitskaarten extra zitdag elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 u (behalve in november, dan is het de tweede zaterdag van de maand)